Na obsah stránky

Now Playing na stránkách

Aleš Roubíček | | # permalink

Dnes jsem přidal další box do pravého panelu. Jmenuje se Právě poslouchám a zobrazuje aktuální přehrávanou písničku nebo video v mém počítači. Funguje to díky plug-inu SongWriter pro Windows Media Player 9 a novější, ten uploaduje přes FTP XML s požadovanými informacemi, a vlastnímu controlu pro výpis těchto informací.

Jak na to

Nejprve je nutné si nainstalovat plugin SongWriter a nastavit si co a kam se má generovat. Okno s nastavením na vás vyskočí po instalaci pluginu a zapnutí Media Playeru. Pokud by nevyskočilo najdete ho v menu Možnosti \ Nastavení \ Moduly Plug-in, Kategorie: Pozadí, SongWriter Plugin, Vlastnosti. Tady si navolíte vlastnosti, které chcete zobrazit, zvolíte formát XML a nastavíte vlastnosti FTP připojení (cesta nesmí končit lomítkem).

Zkuzte, jestli je vše správně nakonfigurováno, nejlépe testem přímo na serveru, soubor se jmenuje songout.xml. Pro ty, co jsou ve zpracování XML, zde článek končí, neboť si data zpracují sami :) Ostatní nechť směle pokračují ve čtení.

Nyní přistoupíme k tvorbě controlu. Předem upozorňuju, že je napsanej v ASP.NET 2 (beta 2), takže nemusí a ani nebude fungovat ve starších verzích.

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.IO;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Xml;

public partial class NowPlaying : System.Web.UI.UserControl
{
 public string Src
 {
  set
  {
   ViewState["nowplayingsrc"] = value;
  }
  get
  {
   return ViewState["nowplayingsrc"].ToString();
  }
 }

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
  NactiData();
 }

 protected void NactiData()
 {
  string path = Server.MapPath(Src);
  XmlDocument doc = new XmlDocument();
  doc.Load(path);

  XmlNodeList media = doc.GetElementsByTagName("media");
  XmlNode posledni = media[0];
  XmlNode autor = posledni.SelectSingleNode("artist");
  XmlNode pisen = posledni.SelectSingleNode("title");
  XmlNode album = posledni.SelectSingleNode("album");

  if (autor != null) {
   if (autor.InnerText.ToLower() == "stopped") {
    NowPlayingOut.Text = "<p>Zrovna nic.</p>";
   } else {
    if ((pisen != null) && (album != null))
     NowPlayingOut.Text = String.Format("<dl><dt>Autor</dt><dd>{0}</dd><dt>Píseň</dt><dd>{1}</dd><dt>Album</dt><dd>{2}</dd></dl>", autor.InnerText, pisen.InnerText, album.InnerText);
    else if ((pisen != null))
     NowPlayingOut.Text = String.Format("<dl><dt>Autor</dt><dd>{0}</dd><dt>Píseň</dt><dd>{1}</dd></dl>", autor.InnerText, pisen.InnerText);
   }
  } else {
   if ((pisen != null))
    NowPlayingOut.Text = String.Format("<p>{0}</p>", pisen.InnerText.Replace('_',' '));
  }
 }
}

No a teď prezentační část.

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="NowPlaying.ascx.cs" Inherits="NowPlaying">
<div class="box nowplaying">
<h2>Právě poslouchám</h2>
<asp:Literal ID="NowPlayingOut" runat="server"></asp:Literal>
</div>

Přeju hodně zábavy.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.

Reakce v síti

Líbilo se

 • Načítají se data…

Přeposláno dál

 • Načítají se data…

Komentáře

Okomentováno