Na obsah stránky

Beztabulkové renderování controlů v ASP.NET 2.0

Aleš Roubíček | | # permalink

Již delší dobu jsem se pídil po tom, jak vyřešit takový malý problém s asp:Login controlem a podobným, které se dají krásně přepsat pomocí šablonování, ale vždy zůstane obalová tabulka. Tato tabulka je natvrdo napsaná v kódu tohoto velice užitečného controlu. Každá třída odvozená od WebControl má definovaný základní element, od kterého se odvozuje renderování výsledného kódu. Bázovým elementem všech složitějších controlů je v ASP.NET 2.0 právě element table, čímž se porušují pravidla přístupnosti a vůbec semantický pohled na výsledný XHTML.

Nakonec jsem našel řešení na jednom blogu a ještě ho trochu poupravil.

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

namespace PBSoftware.Gryphoon.Controls
{
    public class Login : System.Web.UI.WebControls.Login
    {
        protected override HtmlTextWriterTag TagKey
        {
            get
            {
                return HtmlTextWriterTag.Div;
            }
        }

        protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
        {
            WebControl div = new WebControl(TagKey);

            if (LayoutTemplate == null)
                LayoutTemplate = new LoginTemplate();

            LayoutTemplate.InstantiateIn(div);

            Controls.Clear();
            Controls.Add(div);

            div.CopyBaseAttributes(this);
            div.RenderControl(writer);
        }
    }

    public class LoginTemplate : ITemplate
    {
        public LoginTemplate() { }

        public void InstantiateIn(Control container)
        {
            HtmlGenericControl fieldset = new HtmlGenericControl("fieldset");
            HtmlGenericControl legend = new HtmlGenericControl("legend");
            legend.InnerText = "Přihlášení do aplikace";

            Label userNameLabel = new Label();
            userNameLabel.ID = "UserNameLabel";
            userNameLabel.AssociatedControlID = "UserName";
            userNameLabel.Text = "Uživatel:";

            TextBox userNameTextBox = new TextBox();
            userNameTextBox.ID = "UserName";

            RequiredFieldValidator userNameRequired = new RequiredFieldValidator();
            userNameRequired.ID = "UserNameRequired";
            userNameRequired.ControlToValidate = "UserName";
            userNameRequired.ErrorMessage = "Uživatelské jméno je povinné.";
            userNameRequired.ToolTip = "Uživatelské jméno je povinné.";
            userNameRequired.Text = "*";
            userNameRequired.ValidationGroup = "Login1";

            Label passwordLabel = new Label();
            passwordLabel.ID = "PasswordLabel";
            passwordLabel.AssociatedControlID = "Password";
            passwordLabel.Text = "Heslo:";

            TextBox passwordTextBox = new TextBox();
            passwordTextBox.ID = "Password";
            passwordTextBox.TextMode = TextBoxMode.Password;

            RequiredFieldValidator passwordRequired = new RequiredFieldValidator();
            passwordRequired.ID = "PasswordRequired";
            passwordRequired.ControlToValidate = "Password";
            passwordRequired.ErrorMessage = "Heslo je povinné.";
            passwordRequired.ToolTip = "Heslo je povinné.";
            userNameRequired.Text = "*";
            passwordRequired.ValidationGroup = "Login1";

            CheckBox rememberMe = new CheckBox();
            rememberMe.ID = "RememberMe";
            rememberMe.Text = "Pamatuj si mě.";

            Literal failureText = new Literal();
            failureText.ID = "FailureText";
            failureText.EnableViewState = false;

            Button loginButton = new Button();
            loginButton.ID = "LoginButton";
            loginButton.CommandName = "Click";
            loginButton.Text = "Přihlásit se";
            loginButton.ValidationGroup = "Login1";

            HtmlGenericControl br = new HtmlGenericControl("br");

            fieldset.Controls.Add(legend);
            fieldset.Controls.Add(userNameLabel);
            fieldset.Controls.Add(userNameTextBox);
            fieldset.Controls.Add(userNameRequired);
            fieldset.Controls.Add(br);
            fieldset.Controls.Add(passwordLabel);
            fieldset.Controls.Add(passwordTextBox);
            fieldset.Controls.Add(passwordRequired);
            fieldset.Controls.Add(br);
            fieldset.Controls.Add(rememberMe);
            fieldset.Controls.Add(failureText);
            fieldset.Controls.Add(loginButton);

            container.Controls.Add(fieldset);
        }
    }
}

Předem upozorňuju, že tento control musí mít přidělenou nějakou šablonu, jinak nebude fungovat. Ještě na tom zapracuju, protože se mi nelíbí některé chování.

Update: Připsal jsem defaultní šablonu.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.

Reakce v síti

Líbilo se

 • Načítají se data…

Přeposláno dál

 • Načítají se data…

Komentáře

Okomentováno