Na obsah stránky

Šamanismus v ASP.NET 2.0

Aleš Roubíček | | # permalink

Nebojte se, tento článek nebude o pokoutných praktikách a užití magie v této velice zajímavé webové technologii, nýbrž o nových ovládacích prvcích, které slouží jako průvodci, známí z Windows. Každý může mít svůj názor na jejich opodstatnění na webu, ale v některých scénářích jsou k nezaplacení a usnadňují vývoj.

Asi první šaman, na kterého narazíte je asp:CreateUserWizard, který je součástí Membership API. Tento šaman slouží, jak už název napovídá, k vytváření nových uživatelů aplikace. Tento šaman má implementované dva kroky:

 1. asp:CreateUserWizardStep – Zadání požadovaných údajů, potřebných k vytvoření nového uživatele.
 2. asp:CompleteWizardStep – Hláška o úspěšném dokončení vytváření uživatele.

Krom těchto dvou si můžete přidat libovolné množství vlastních kroků, například krok, ve kterém přidělíme uživateli jeho Role. Každý kontrol, který je odvozený od třídy Wizard má vlastnost WizardSteps, kam můžete přidávat vlastní kroky šamana. Takže následující kus kódu představuje šamana na vytvoření uživatele s přidělením uživatelské role.

<asp:CreateUserWizard ID="NovyUzivatelWizard" runat="server" LoginCreatedUser="false" OnActiveStepChanged="NovyUzivatelWizard_ActiveStepChanged" OnContinueButtonClick="NovyUzivatelWizard_ContinueButtonClick">
  <WizardSteps>
    <asp:CreateUserWizardStep ID="CreateUserWizardStep1" runat="server"             Title="Vytvořen&#237; nov&#233;ho uživatele"></asp:CreateUserWizardStep>
    <asp:WizardStep ID="WizardStep1" runat="server" AllowReturn="False"                   EnableTheming="True" StepType="Step" Title="Role nov&#233;ho uživatele">
      Role nového uživatele<br />
      <asp:CheckBoxList ID="UzivatelskeRoleList" runat="server"></asp:CheckBoxList>
    </asp:WizardStep>
    <asp:CompleteWizardStep ID="CompleteWizardStep1" runat="server"                  Title="Hotovo"><asp:CompleteWizardStep>
  </WizardSteps>
</asp:CreateUserWizard>

Jak vidíte, implementace vlastních kroků v designové části není moc náročná. Krom přidělení ovladačů událostí pro přechod mezi jednotlivými kroky, jsem přidal vlastnost, která ošetřuje „podivné chování“, kdy se po vytvoření uživatele dojde k jeho automatickému nalogování. Takže pokud se divíte, že po vytvoření nového uživatele jste ve vaší aplikaci někým jiným, nastavte vlastnost LoginCreatedUser na false.

Pokud měníte kolekci WizardSteps, nezapomeňte na původní kroky, to jen tak pro jistotu :). A nyní přistoupíme k programové části šamana. Zde musíme ošetřit chování jednotlivých kroků v ovladačích událostí OnActiveStepChanged a OnContinueButtonClick.

protected void NovyUzivatelWizard_ActiveStepChanged(object sender, EventArgs e)
{
    // pokud je aktivní krok pro výběr rolí
    if (NovyUzivatelWizard.ActiveStepIndex == 1) {
        // načteme všechny uživatelské role a svážeme je s datovým prvkem
        UzivatelskeRoleList.DataSource = Roles.GetAllRoles();
        UzivatelskeRoleList.DataBind();

    }
}
protected void NovyUzivatelWizard_ContinueButtonClick(object sender, EventArgs e)
{
    // pokud je aktivní krok pro výběr rolí
    if (NovyUzivatelWizard.ActiveStepIndex == 1) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        // projedeme pole checkboxů
        for (int i = 0; i < UzivatelskeRoleList.Items.Count; i++) {
            // pokud je vybraná role
            if (UzivatelskeRoleList.Items[i].Selected) {
                // přidáme její název do kolekce
                sb.Append(UzivatelskeRoleList.Items[i].Text + ",");
            }
        }
        // přiřadíme novému uživateli jeho role
        Roles.AddUserToRoles(NovyUzivatelWizard.UserName, sb.ToString().Split(','));
    }
}

Na kódu asi není nic zvláštního, důležité je zjišťování aktivního kroku šamana pomocí vlastnosti ActiveStepIndex. Zbytek kódu se věnuje načtení kolekce uživatelských rolí do CheckBoxListu a pak přiřazení vybraných rolí nově vytvořenému uživateli.

Toto byla ukázka funkčnosti konkrétního šamana, ale vy si můžete pomocí toho konceptu vytvořit vlastní šamany postavené na ovládacím prvku asp:Wizard. Nazapomeňtě, že se třída Wizard **renderuje do tabulky **, což zhoršuje její přístupnost, ale i to se dá obejít – téma na další pokračování. Toť vše, drazí čtenáři, doufám, že jsem vám alespoň trochu pomohl s pronikáním do tajů ASP.NET 2.0.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.