Na obsah stránky

První praktická ukázka použití Atlasu

Aleš Roubíček | | # permalink

Když už jsem v minulém spotu napsal takovou pěknou webovou službu, proč ji nevyužít k praktické ukázce využití Atlasu :) Následůjící kód převádí zadaný text v Texy syntaxu na XHTML a zobrazí ho do stránky s polečně s výpisem získaného kódu.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Texy Converter v Atlasu</title>
  <style type="text/css">
    .bordered {border:3px double #CCC;}
    .pre {font-family:monospace;}
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <atlas:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />

    <div>
      <fieldset>
        <legend>Převést Texy! do XHTML</legend>
        <label for="texyInput">Texy kód</label>
        <br />

        <textarea id="texyInput" cols="80" rows="12">
        ukázkový kód v "Texy!":[http://www.texy.info]
        </textarea>
        <br />
        <input type="button" id="convertButton" value="Převeď" />
      </fieldset>

      <!-- Zprava behem nacitani dat -->
      <div id="progress">Načítám data...</div>

      <!-- Placeholder pro vystup -->
      <div id="output">
        <h2>Formátovaný text</h2>
        <div id="xhtmlOutput" class="bordered"></div>
        <h2>XHTML kód</h2>
        <div id="textOutput" class="bordered pre"></div>
      </div>
    </div>
  </form>

  <script type="text/xml-script">
    <page xmlns:script="http://schemas.microsoft.com/xml-script/2005">
      <components>
        <control id="output" visible="false" />
        <control id="progress" visible="false" />

        <label id="xhtmlOutput">
         <bindings>
          <binding id="resultsBinding1" dataContext="texyService"
               dataPath="result" property="text" automatic="false" />
         </bindings>
        </label>

        <label id="textOutput" htmlEncode="true">
         <bindings>
          <binding id="resultsBinding2" dataContext="texyService"
               dataPath="result" property="text" automatic="false" />
         </bindings>
        </label>

        <textBox id="texyInput" />

        <button id="convertButton">
         <click>
          <invokeMethod target="texyService" method="invoke" />
          <setProperty target="progress" property="visible" value="true" />
         </click>
        </button>

        <serviceMethod id="texyService" methodName="ConvertToXhtml"
                url="/ws/TexyService.asmx">
         <bindings>
          <binding property="parameters" propertyKey="text"
               dataContext="texyInput" dataPath="text" />
         </bindings>
         <completed>
          <invokeMethod target="resultsBinding1" method="evaluateIn" />
          <invokeMethod target="resultsBinding2" method="evaluateIn" />
          <setProperty target="output" property="visible" value="true" />
          <setProperty target="progress" property="visible" value="false" />
         </completed>
        </serviceMethod>
      </components>
    </page>
  </script>
</body>
</html>

Celá ukázka se obešla bez napsání jediného řádku JS kódu – byla použita deklarativní metoda :) Na ukázce neni moc zvláštností. Jde o standardní ASP.NET stránku s přidaným ScriptManagerem, formulářem pro zadávání textu a placeholdery pro vypsání výsledku. Následuje XML-Script a tomu se podíváme na zoubek.

Prvním krokem je přidání komponent – navázání HTML prvků s objektovým modelem Atlasu. Přidal jsem output a zneviditelnil ho, aby se neukazovaly prázdné divy a nadpisy před příchodem dat. Přidal jsem další dva divy jako labely, které načítají data z webové služby, a ten druhý encoduje HTML na entity.

Přidání textBoxu pro vstup je samozřejmostí :) Odesílacímu tlačítku přiřadíme ovladač události click a nastavíme, aby odeslal data webové službě a zobrazil box s výsledkem. Poslední komponentou je samotná služba. Ta má pouze jeden vstupní parametr text, který je svázaný s hodnotou vstupního políčka.

A pokud proběhla komunikace se službou v pořádku a máme výsledek, svážeme ho s výstupními placeholdery. A to je pro dnešek vše, přátelé. Na případné dotazy rád odpovím v komentářích.

Doplnění

Díky věcné připomínce Petra v komentářích jsem doplnil zobrazení zprávy o průběhu akce při probíhající komunikaci se službou. Díky ;)

Ukázka aplikace

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.

Reakce v síti

Líbilo se

 • Načítají se data…

Přeposláno dál

 • Načítají se data…

Komentáře

Okomentováno