Na obsah stránky

Texy.net 1.0 beta 2

Aleš Roubíček | | # permalink

Update

Texy.net logo Beta 2 respektuje změny v rozhranní Texy! XML-RPC a již plně podporuje definování povolených classů, stylů a tagů. Zatím nevyřešenou věcí je komprese přenášeného textu. Verze beta 1 již není funkční a je nutné jí nahradit betou 2!

Ke stažení


Konečně jsem dopsal knihovnu, která zpřístupňuje Texy! pro dotnet 2.0 aplikace. Knihovna interně využívá Texy! XML-RPC za pomocí knihovny XML-RPC.net. Implementováno je skoro vše, krom GZip komprimace přenosu (v příští verzi přibude možnost přenos komprimovat) a ještě není plně funkční definování povolených classů, stylů a tagů – konkrétní implementaci musím ještě probrat s DGX :)

Ukázka použití

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>Ukázka Texy.net</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:TextBox ID="Input" runat="server" TextMode="multiline"></asp:TextBox>
  <br /><asp:Button ID="SubmitButton" runat="server" OnClick="SubmitButton_Click" Text="Převést" />
  <asp:Literal ID="Output" runat="server"></asp:Literal>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using PBSoftware.Gryphoon.TexyRpc;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void SubmitButton_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Texy texy = new Texy(Input.Text);
    bool useConfiguration = true;

    texy.Configuration.HeadingModule.Top = 3;

    Output.Text = texy.ToXhtml(useConfiguration);
  }
}

Ukázková stránka obsahuje tlačítko SubmitButton po jehož stisknutí dojde k převedení obdahu TextBoxu Input pomocí Texy! a výsledek je vypsám pomocí Literalu Output.

Knihovnu uvolňuji k volnému použití pod Creative Commons licencí. Případné připomínky zanechte v komentářích. :) V balíčku je i dokumentace.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.