Na obsah stránky

Jak funguje MonoRail

Aleš Roubíček | | # permalink

Po letmém seznámení s frameworkem MonoRail (MR) je tu první část slibovaného seriálu. V dnešním díle se ponoříme do technických principů frameworku.

Základem MR je klasický IHttpHandler známý z ASP.NET, který se stará o zpracování požadavků přicházejících na server. Ve výchozím stavu zpracovává požadavky s příponou .rails, ale protože tato není na většině hostingů nastavena na ISAPI filtr ASP.NET, dá se nastavit zpracování přípony jiné (často ashx), která je webovému serveru známá a je spojená s ASP.NET filtrem.

Handler rozparsuje adresu a snaží se najít vhodný Controller a jeho metodu, která požadavek zpracuje a předá data na patřičný View. Vypadá to asi následovně. Na handler přijde požadavek ve tvaru /home/index.rails, handler se pokusí vyhledat třídu HomeController, která dědí ze třídy Controller, a u ní metodu Index(). Takže controller pro tento požadavek by vypadal asi následovně:

public class HomeControler : Controller {
 public void Index() {
  PropertyBag["hello"] = "Pozdrav z jednokolejky";
 }
}

Takový controller by se měl nacházet v projektu ve složce controllers. Vlastnost PropertyBag je slovník (asociativní pole), který předává data z controlleru na view. Aby se nám to celé mohlo někde zobrazit, potřebujeme ještě tedy view. Ve složce /views/home/ si vytvoříme soubor index.brail (Brail je jedním z ViewEnginů) do kterého zadáme:

<html>
 <head>
  <title>Pozdrav</title>
 </head>
 <body>
  <h1>${hello}</h1>
 </body>
</html>

Řetězec ${hello} bude na výstupu nahrazen textem z PropertyBagu. Dolar složené závorky totiž prochází lokální proměnné a snaží se z nich získat hodnotu. Pokud taková proměnná neexistuje zavolá se metoda GetParametr, která projde kolekce PropertyBag, Flash, Request apod. a snaží se v nich nalézt klíč, kterým je text mezi závorkami. Hodnota je pak vypsána namísto dolarové funkce. :) Dolarová funkce je takový shortcut pro tento zápis: <?brail output hello ?> což je obdoba <?php echo $hello; ?> v PHP nebo <%= hello %> v ASP.

Celá skládačka do sebe zapadne, když do prohlížeče zadáme adresu http://server/home/index.rails. Díky příponě rails se požadavek předá Handleru MonoRail. Ten rozparsuje adresu a snaží se najít třídu HomeController, kterou jsme vytvořili, takže success. V této třídě hledá metodu Index, tu máme taky, další bod k dobru. Tato metoda nám nastaví v PropertyBagu hello na hodnotu „Pozdrav z jednokolejky“. Dále handler hledá vhodné view, které jsme také vytvořili. Předá mu Context, zpracuje se šablona a nakonec bude do prohlížeče odesláno HTML.

<html>
 <head>
  <title>Pozdrav</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Pozdrav z jednokolejky</h1>
 </body>
</html>

Pro dnešek vše.

Související

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.