Na obsah stránky

Vkládání data do stránky

Aleš Roubíček | | # permalink

Mikroformáty jsou určeny pro snadnější získávání dat ze stránek, jak pro lidi, tak pro stroje. Jedním z problémů je, jak vkládat data a časy, aby byly pochopitelné pro lidi i snadno vyparsovatelné strojem.

Způsobů zápisu data a času existuje nespočet. Snad každý stát/jazyk definuje jiná pravidla pro jejich zápis. Ruku na srdce, kdo z nás přesně ví, jak správně zapisovat datum a čas v naší mateřštině? Případ od případu se může lišit a i správných způsobů je hned několik. Pro přenos časové informace existují standardní formáty, ale ty jsou pro lidi mnohem méně srozumitelné. Jak skloubit snadnou čitelnost pro lidi i stroje?

Mikroformáty na scénu

Kupodivu mnoho mikroformátů obsahuje i definici pro některý časový údaj. Naštěstí, každý to neřeší jinou cestou, ale používá se návrhový vzor pro zápis data a času. V tomto vzoru se používá tag abbr, který uzavírá „lidskou interpretaci“ data a času, a v atributu title jeho strojovou podobu dle ISO 8601. Navíc se ještě využívá návrhového vzoru třída pro definování, co datum právě vyjadřuje.

Datum publikace článku můžeme zapsat následujícím způsobem:

Publikováno
<abbr class="published"
  title="2008-04-20T10:00:00Z">
  20. dubna 2008 ve 12.00
</abbr>.

V ukázce si můžete všimnout, že čas se v atributu title neshoduje s „lidskou“ podobou. Je to dáno tím, že jde o vyjádření tzv. univerzálního času UTC. Ekvivalentně lze zapsat jako středoevropský letní čas 2008-04-20T12:00:00+02:00.

Výpis v dotnetu

V ASP.NET se dají pro správný výpis použít dvě metody třídy System.DateTime. Tou první je metoda ToUniversalTime(), která čas převede na UTC, a tou druhou je ToString("s"), která vytvoří textovou podobu tzv. seřaditelného času. Nezapomeňte však přidat písmeno Z, vyjadřující UTC.

<abbr class="published"
  title="<%= item.DatePublished.ToUniversalTime().ToString("s") %>Z">
  <%= item.DatePublished.ToString("f")%>
</abbr>

Bohužel, žádný ze standardních formátů přesně neodpovídá tomu, který potřebujeme. Ale je tu možnost použít vlastní formát pro univerzální vyjádření času yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'Z' nebo yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'sszz pro System.DateTimeOffset.

Tagy: ,

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.

Reakce v síti

Líbilo se

  • Načítají se data…

Přeposláno dál

  • Načítají se data…

Komentáře

Okomentováno