Na obsah stránky

Vyhledávání komponent v ASP.NET stránce

Aleš Roubíček | | # permalink

Asi málo koho překvapí, že v ASP.NET jsou komponenty, ze kterých se skládá výsledná stránka. Někdy však narazíme na potřebu provázat tyto prvky mezi sebou. Jednou z možností je vyhledávání přes ID prvku.

Vývojáři na toto pamatovali a každý potomek třídy System.Web.UI.Control má metodu FindControl(string), která rekurzivně projde strom potomků a snaží se najít toho se zadaným ID. To je všechno moc hezký, jenže je tu jeden háček, který to tak trochu celý nabourává.

Rekurzivně se prohledává pouze v rozsahu jmenného kontejneru. Pokud je mezi potomky komponenta implementující rozhranní System.Web.UI.INamingContainer, jeho potomci se neprohledávají. Pak přijdeme na problém, kdy chceme na celé stránce najít komponentu s daným ID. Pokud stránka obsahuje WebForm, nebo je to ContentPage, nebo má šablonované prvky, ve kterých je hledaná komponenta zanořená, tak zavolání Page.FindControl("HledaneID") vrátí null.

Řešení problému

Kdysi jsem si napsal pomocníka. Který ošetřoval různé podmínky (MasterPage, WebForm a ContentPlaceHol­dery). Byl dost konkrétní, ale na většinu případů užití bohatě stačil. Ta funkce nebyla moc hezká. Nedávno jsem narazil právě na popis toho, proč mi to kdysi nefungovalo a musel jsem psát ty výjimky, který jsem snad osvětlil v předchozím odstavci. Nová upravená verze vypadá následovně:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public class PageHelper {
 /// <summary>
 /// Najde ovládací prvek požadovaneho typu na strance
 /// včetně ošetření na MasterPage.
 /// </summary>
 /// <typeparam name="T">Typ ovládacího prvku.</typeparam>
 /// <param name="parent">Ve které stránce se má hledat.</param>
 /// <param name="controlID">ID Controlu ve stránce.</param>
 /// <returns></returns>
 public static T FindControl<T>(Page parent, string controlID)
  where T : Control {
  return FindControl(parent.Master as Control ?? parent as Control, controlID) as T;
 }

 private static Control FindControl(Control parent, string controlID) {
  if (parent == null) {
   throw new ArgumentNullException("parent");
  }
  if (String.IsNullOrEmpty(controlID)) {
   return null;
  }

  Control result = parent.FindControl(controlID);
  if (result == null && parent.Controls.Count > 1) {
   foreach (Control child in parent.Controls) {
    if (child is INamingContainer || child is HtmlContainerControl) {
     result = FindControl(child, controlID);
    }
    if (result != null) {
     break;
    }
   }
  }
  return result;
 }
}

Snad se bude hodit.

Tagy: , , [tag-findcontrol]

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.