Na obsah stránky

URL Routing v ASP.NET – část první

Aleš Roubíček | | # permalink

První vlašťovkou z hnízda MVC frameworku, která se objevila v produkční verzi .net frameworku, je knihovna System.Web.Routing. Objevila se s příchodem SP1 verze 3.5 a to proto, že jí využívají ASP.NET Dynamic Data, které jsou taktéž novinkou service packu. No a protože routing je důležitou součástí ASP.NET MVC a jeho výhod lze využít i v klasickém ASP.NET, pojďme se na něj podívat trochu blíž.

Jak to funguje

Základem routingu je HttpModul, který vezme URL adresu požadavku a snaží se ho napárovat na některou z rout, které se registrují při startu aplikace. Pokud najde, získá z adresy požadované parametry a předá zpracování patřičnému RouteHandleru, který má za úkol vytvořit HttpHandler a předat mu získaná data. V případě MVC se vytvoří MvcHttpHandler a data se přidávají kontextu, v klasickém ASP.NET je to jen na vás.

Routovací handler pro WebForms může vypadat třeba následovně:

public class WebFormRouteHandler<T> : IRouteHandler where T : IHttpHandler, new() {
 public string VirtualPath { get; set; }

 public WebFormRouteHandler(string virtualPath) {
  VirtualPath = virtualPath;
 }
 public IHttpHandler GetHttpHandler( RequestContext requestContext ) {
  foreach (var value in requestContext.RouteData.Values) {
   requestContext.HttpContext.Items[value.Key] = value.Value;
  }

  return (VirtualPath != null)
   ? (IHttpHandler)BuildManager.CreateInstanceFromVirtualPath(VirtualPath, typeof(T))
   : new T();
 }
}

Routovací handler projde kolekci dat získaných z aktuální URL požadavku, nacpe je do kontextu a nakonec vytvoří a vrátí IHttpHandler.

Routovací tabulky

Pro naše aplikace je asi nejdůležitější nadefinovat routovací tabulky. Definice tabulky se vytváří při startu aplikace, tudíž využijeme události Application_Start v Global.asax nebo vlastním HttpModulu.

public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication {
 public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) {
  routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");
  routes.MapRoute(
    "Default",                       // Route name
    "{controller}/{action}/{id}",              // URL with parameters
    new { controller = "Home", action = "Index", id = "" } // Parameter defaults
  );
 }
 protected void Application_Start() {
  RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
 }
}

Ukázka tvorby routovací tabulky při startu webové aplikace. Metoda MapRoute je extension metodou z MVC frameworku, která za nás vytvoří MvcHttpHandler, který bude požadavek zpracovávat. Získané parametry z routy jsou: název řadiče, který přebere řízení, jeho akce, která požadavek zpracuje a dále pak parametr id.

U WebForms by routovací tabulka např. pro můj blog mohla vypadat následovně:

public class Global : System.Web.HttpApplication {
 public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) {
  var routeHandler = new WebFormRouteHandler<Page>("~/Weblog/Article.aspx");
  var route = new Route("weblog/{id}-{url}.aspx", routeHandler) {
   Constraints = new RouteValueDictionary {
    {"id", "\d{1-3}"}
   }
  };
  routes.Add(route);
 }
 protected void Application_Start(object sender, EventArgs e) {
  RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
 }
}

Zaregistroval jsem do tabulky routu, která bere URL ve tvaru weblog/{id}-{url}.aspx a ověřuje se, že id je jedno až tříciferné číslo.

Shrnutí

„Pane Aloisi, když dovolíte, já bych si to v závěru celé shrnul.“

„Tak, jestli vám to udělá dobře, tak si to celý schrntě.“
http://www.youtube.com/watch?…

Tak tedy, tento spotík se snažil nastínit jak funguje routing v ASP.NET, jak si zaregistrovat routy a jak z nich získávat data. Mohlo by se zdát, že to je vše čeho jsme schopní dosáhnout, ale není tomu tak. Routing je v ASP.NET dvoucestný, ale cestu zpět si ukážeme zas někdy příště… Třeba na WebExpu!

Tagy: , ,

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.

Reakce v síti

Líbilo se

 • Načítají se data…

Přeposláno dál

 • Načítají se data…

Komentáře

Okomentováno