Na obsah stránky

Model binders v ASP.NET MVC

Aleš Roubíček | | # permalink

Jednou z pěkných vlastností ASP.NET MVC je, že data která posíláte akci, můžete v kódu získávat přes silně typové parametry metody (akce). Pokud dostatečně dodržujete dané konvence, můžete takto získat i třeba komplexní typy.

To je zařízeno něčím, co se jmenuje model binders. Základem je DefaultModelBinder, který implementuje rozhranní IModelBinder. Dále pak atributy BindAttribute a jeho bratříček k psaní vlastních atributů CustomModelBinderAttribute a v neposlední řadě metody řadiče UpdateModel a TryUpdateModel.

O tom jak používat DefaultModelBinder, si můžete přečíst třeba u ScottaGu. Já bych se spíš chtěl zaměřit na možnosti rozšíření, které nám infrastruktura model binders přináší.

Velkou slabinou konvenčního DefaultModelBinderu je, že ve view musíte dodržovat jmenné konvence vašeho modelu. Sice to může přinést spoustu benefitů, ale i problémů.

Možnosti

Možností, jak bindery používat, je mnoho. Můžete si třeba bindovat z AppSettings nebo z třeba z cookie. I to je pomocí model binders možné. Pojďme se ale podívat na to, jak bindovat váš model na data odeslaná z view s odlišnou jmennou konvencí…

Základy

Vlastní bindery můžeme vytvořit tak, že implementuje rozhraní IModelBinder. Hotovou implementaci pak musíme zaregistrovat při startu aplikace. Pro ukázku si uděláme velice jednoduchý příklad načítání adresy z FormsCollection. Mějme datovou třídu adresa:

public class Address {
  public string Street { get; set; }
  public string StreetNumber { get; set; }
  public string Town { get; set; }
  public string PostalCode { get; set; }
}

K ní si vytvoříme model binder:

public class AddressBinder : IModelBinder {
 public ModelBinderResult BindModel(ModelBindingContext bindingContext) {
  var address = new Address {
   Street = bindingContext.HttpContext.Request["address_street"].Trim(),
   StreetNumber = bindingContext.HttpContext.Request["address_street_number"].Trim(),
   PostalCode = bindingContext.HttpContext.Request["address_postal_code"].Trim(),
   Town = bindingContext.HttpContext.Request["address_town"].Trim(),
  };

  return new ModelBinderResult(address);
 }
}

Který nakonec zaregistrujeme v Global.asax:

protected void Application_Start() {
 ModelBinders.Binders[typeof(Address)] = new AddressBinder();
}

Když teď akci předáme parametr typu Address, bude automaticky vázán pomocí AddressBinderu. Stejně tak, použijeme-li metodu UpdateModel. V některých scénářích zjistíte, že výše uvedený binder, není úplně skvělý, ba co víc, že je v podstatě dost k ničemu. Navíc taky přijdete na to, že když váš model bude trochu bohatší, tak se váš Global.asax pěkně natáhne, navíc pokud budou mít vaše bindery závislosti na jiných službách, začne v tom být pěkný bordel…

Binsor na scénu

Minule jsme si ukázali, jak propojit ASP.NET MVC s IoC kontejnerem a dnes ho využijeme a trochu si ulehčíme práci… Jak jsem již psal, všechny model bindery implementují rozhranní IModelBinder a toho můžeme využít pro jejich registraci do kontejneru, přidáním následujících řádků do souboru Windsor.boo:

for binder in AllTypesBased of IModelBinder("<nazev assembly s Model Bindery>"):
 component binder.Name.ToLower(), IModelBinder, binder

Máme je zaregistrované v kontejneru, ale potřeby psát něco do Global.asax jsme se nezbavili. To je pravda, ale vzápětí to napravíme. Budeme ještě potřebovat generickou bázovou třídu. Proč gerenerickou? No, je v tom takovej fígl – ten prozradím až za chvíli. :) Teď k věci:

public abstract class ModelBinderBase<T> : IModelBinder {
 public Type ModelType {
  get { return typeof(T); }
 }
 public abstract ModelBinderResult BindModel(ModelBindingContext bindingContext);
}

V podstatě jsme rozšířili rozhraní IModelBinder o znalost typu datového objektu se kterým pracuje. Proč? Vzpomeňte si na registraci binderu, kde je klíčem ve slovníku binderů typ datového objektu. Ano, to je on!

Jěště trochu poupravíme náš AddressBinder:

public class AddressBinder : ModelBinderBase<Address> {
 public override ModelBinderResult BindModel(ModelBindingContext bindingContext) {
  var address = new Address {
   Street = bindingContext.HttpContext.Request["address_street"].Trim(),
   StreetNumber = bindingContext.HttpContext.Request["address_street_number"].Trim(),
   PostalCode = bindingContext.HttpContext.Request["address_postal_code"].Trim(),
   Town = bindingContext.HttpContext.Request["address_town"].Trim(),
  };

  return new ModelBinderResult(address);
 }
}

Pořád tu zůstává ta nepěkná závislost na HttpRequestu, je snadno řešitelná, ale našemu příkladu nevadí a vypořádáme se s ní někdy jindy… Takže vraťme se zase k Windsor.boo a na jeho konec přidejme následující řádky:

for modelBinder as duck in IoC.Container.ResolveAll of IModelBinder():
 ModelBinders.Binders[modelBinder.ModelType] = modelBinder

Upozorňuji, že tyto řádky musí být až na konci souboru. Musí se volat, až po tom, co se zaregistrují všechny komponenty, protože tady si vyzvedáváme již hotové bindery z kontejneru a registrujeme je do ASP.NET MVC.

Možná jste si povšimli formulky as duck. Boo je staticky typovaný jazyk, stejně jako C#, jen využívá implicitního typování. V tomto případě nám generická metoda ResolveAll vrací hotové instance, které implementují rozhranní IModelBinder a taky mají tento silný typ. A toto rozhraní neví nic o tom s jakým typem modelu je svázáno.

Naštěstí Boo podporuje duck typing, což nám přidává tak trochu dynamičnost – pozdní vazbu. Já vím, že všechny moje bindery dědí z bázové třídy, která má vlastnost ModelType a s použítím as duck jí můžu zavolat. Tohle je vlastnost, kterou bude C# umět až ve verzi 4.0, do té doby je v něm toto velice těžko řešitelné (osobně jsem se o to ani nepokoušel, ale nejspíš nějak přes reflexi by to jít mělo).

Tím jsme se zbavili nutnosti registrovat každý model binder zvlášť.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.

Reakce v síti

Líbilo se

 • Načítají se data…

Přeposláno dál

 • Načítají se data…

Komentáře

Okomentováno