Na obsah stránky

Oprava předchozích článků

Aleš Roubíček | | # permalink

Nikdo není neomylný, i já dělam chyby. A poměrně často. Bohužel i ve svých článcích. Proto jsem se jal revidovat sérii předchozích článků o ASP.NET MVC a znovu si prošel jejich kód a ověřil, že funguje.

Prošel jsem tedy následující články:

Doplnění REST

V článku REST aplikace pomocí ASP.NET MVC jsem nastínil, jak vytvořit RESTful přístup k entitám pomocí filtrů akcí. Výslednou ukázku jsem doplnil o výstupy akce. V komentářích padlo několik dotazů, jak vlastně REST služby volat, protože zatím žádný prohlížeč neumí formulář odeslat jinou metodou než POST nebo GET.

Jediným řešením, jak ze stránek REST používat je AJAX. Proto akce vrací JSON. V pohledech pak postačí následující kód:

<% using (Ajax.BeginForm("REST", "Customers", new AjaxOptions { HttpMethod = "POST" })) {%>
 <input type="submit" value="Create New" />
<% } %>

<% using (Ajax.BeginForm("REST", "Customers", new AjaxOptions { HttpMethod = "PUT" })) {%>
 <input type="submit" value="Update" />
 <input type="hidden" name="id" value="10" />
<% } %>

<% using (Ajax.BeginForm("REST", "Customers", new AjaxOptions { HttpMethod = "DELETE" })) {%>
 <input type="submit" value="Delete" />
 <input type="hidden" name="id" value="10" />
<% } %>

<script src="/Scripts/MicrosoftAjax.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/Scripts/MicrosoftMvcAjax.js" type="text/javascript"></script>

Vylepšená verze model binderu

V článku Model binders v ASP.NET MVC jsem ukazoval jak si napsat vlastní model binder. Taky jsem psal že uvedený postup není moc dobrý. Tady je tedy lepší verze:

public class AddressBinder : BinderBase<Address> {
 public override ModelBinderResult BindModel(ModelBindingContext bindingContext) {

  IValueProvider valueProvider = bindingContext.ValueProvider;
  Address address = bindingContext.Model as Address ?? new Address();

  address.Street = GetSafeStringValue(valueProvider, "address_street");
  address.StreetNumber = GetSafeStringValue(valueProvider, "address_street_number");
  address.PostalCode = GetSafeStringValue(valueProvider, "address_postal_code");
  address.Town = GetSafeStringValue(valueProvider, "address_town");

  return new ModelBinderResult(address);
 }
}

K tomu je ale ještě potřeba rozšířit bázovou třídu binderu:

using System;
using System.Web.Mvc;

public abstract class BinderBase<T> : IModelBinder {

 protected static string GetSafeStringValue(IValueProvider valueProvider, string key) {
  ValueProviderResult value = valueProvider.GetValue(key);

  if (value != null) {
   return value.AttemptedValue.Trim();
  }

  return String.Empty;
 }

 protected static bool GetSafeBooleanValue(IValueProvider valueProvider, string key) {
  ValueProviderResult value = valueProvider.GetValue(key);

  return value != null;
 }

 public Type ModelType {
  get {
   return typeof(T);
  }
 }

 public abstract ModelBinderResult BindModel(ModelBindingContext bindingContext);
}

Tím jsme se zbavili závislosti na HttpContextu, binder je lépe testovatelný a hlavně se dá použít i v metodě UpdateModel.

Oprava integrace IoC kontejneru do ASP.NET MVC

V ukázkových kódech článku Inversion of Control v ASP.NET MVC bylo několik chybek, chyběly usingy a některé věci jsem trošku refaktoroval.

Nová verze RoutingMacros.boo

V článku DSL pro konfiguraci URL Routingu v ASP.NET MVC jsem měl jedno makro nedopsané. V nové verzi jsem přidal sekci constraints k makru ignore_route a provedl lehký refaktoring. Plně funkční kód:

import Boo.Lang.Extensions
import Boo.Lang.Compiler
import Boo.Lang.Compiler.Ast
import Boo.Lang.Compiler.Ast.Visitors

import System.Web
import System.Web.Routing

class IgnoreRouteInternal(Route):
 def constructor(url as string):
  super(url, StopRoutingHandler())

 override def GetVirtualPath(requestContext as RequestContext, values as RouteValueDictionary):
  return null as VirtualPathData

def apply_constraints(block as Block, constraints as MacroStatement):
 assert block
 return if not constraints

 block.Add([| route.Constraints = RouteValueDictionary() |])

 for exp as ExpressionStatement in constraints.Block.Statements:
  binary = exp.Expression as BinaryExpression
  block.Add([| route.Constraints.Add($(binary.Left.ToString()), $(binary.Right)) |])

def apply_defaults(block as Block, defaults as MacroStatement):
 assert block
 return if not defaults

 block.Add([| route.Defaults = RouteValueDictionary() |])

 for exp as ExpressionStatement in defaults.Block.Statements:
  binary = exp.Expression as BinaryExpression
  block.Add([| route.Defaults.Add($(binary.Left.ToString()), $(binary.Right)) |])

macro ignore_route:
 path, = ignore_route.Arguments
 constraints = ignore_route["constraints"] as MacroStatement

 block = Block()
 block.Add([| route = IgnoreRouteInternal($path) |])
 apply_constraints(block, constraints)
 block.Add([| RouteTable.Routes.Add(route) |])

 return block

macro map_route:
 name, path = map_route.Arguments
 defaults = map_route["defaults"] as MacroStatement
 constraints = map_route["constraints"] as MacroStatement

 block = Block()
 block.Add([| route = Route($path, MvcRouteHandler()) |])
 apply_defaults(block, defaults)
 apply_constraints(block, constraints)
 block.Add([| RouteTable.Routes.Add($name, route) |])

 return block

macro defaults:
 allowedParents as List = [ "map_route" ]
 parent as MacroStatement = defaults.GetAncestor(NodeType.MacroStatement)
 assert allowedParents.Contains(parent.Name)

 parent["defaults"] = defaults

macro constraints:
 allowedParents as List = [ "map_route", "ignore_route" ]
 parent as MacroStatement = constraints.GetAncestor(NodeType.MacroStatement)
 assert allowedParents.Contains(parent.Name)

 parent["constraints"] = constraints

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.