Na obsah stránky

Jaký pohled si vybrat?

Aleš Roubíček | | # permalink

ASP.NET MVC je velice modulární, jeho největší devízou je, že skoro vše lze nahradit něčím jiným. Nejinak je tomu i u ViewEnginu (šablonovací systém). Dokonce můžete v jedné aplikaci používat několik šablonovacích systémů vedle sebe. A to už se vyplatí!

Jaký je výběr?

Existuje spousta známých i neznámých šablonovacích systémů. Najznámější jsou asi, počkejte si na to, PHP/ASP. Ha! Ano, PHPASP nejsou nic jinýho než šablonovací systémy. To že v nich někdo dokáže psát celé aplikace – klobouk dolu.

Šablonovací systém najdete téměř v každém oblíbeném webovém frameworku. V ASP.NET MVC mu většinou říkáme ASPX nebo WebForms view engine. To je ten, který se používá v základu. Narozdíl od ASP můžete v ASPX šablonách používat i serverové značky. Toho lze využít pro tvorbu Master pages a Content pages, nebo pro snadnou lokalizaci za pomocí asp:Localize. :) V takové šabloně můžete navíc použít jakýkoli dotnetí jazyk pro logiku pohledu. Následuje ukázka pohledu s jazykem C#:

<%@ Page Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Test view page</title>
</head>
<body>
 <h1>Test view page</h1>

 <ul>
  <% foreach (var company in Model.Companies) { %>
  <li><%= company.Name %></li>
  <% } %>
 </ul>

 <% using(Html.BeginForm("create", "company", FormMethod.Post) { %>
  <fieldset>
   <legend>Create new company</legend>
   <label for="companyName">Name:</label>
   <%= Html.TextBox("companyName") %>
   <input type="submit" value="Create company" />
  </fieldset>
 <% } %>
</body>
</html>

Stejná ukázka za použití Visual Basicu:

<%@ Page Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Test view page</title>
</head>
<body>
 <h1>Test view page</h1>

 <ul>
  <% For Each company In Model.Companies %>
  <li><%= company.Name %></li>
  <% Next %>
 </ul>

 <% Using Html.BeginForm("create", "company", FormMethod.Post) %>
  <fieldset>
   <legend>Create new company</legend>
   <label for="companyName">Name:</label>
   <%= Html.TextBox("companyName") %>
   <input type="submit" value="Create company" />
  </fieldset>
 <% End Using %>
</body>
</html>

Osobně v pohledech upřednostňuju Visual Basic – je to díky jeho ukecanosti. Ano, i ta se někdy může hodit. V pohledech je pak lépe vidět, kde začíná a končí for cyklus nebo podmíněný blok. Nejspíš lze stejného efektu dosáhnout i za použití IronRuby. Ale to zjistím asi velice brzy. :)

Když už jsme u toho Ruby, potažmo u Railsů, nesmím zapomenout zmínit Haml. Kód v něm může vypadat celkem obskurně, ale má přísnou logiku a zachovává čistou strukturu pohledu.

%html{:xmlns => 'http://www.w3.org/1999/xhtml'}
 %head
  %title Test view page
 %body
  %h1 Test view page
  %ul
   -model.companies.each do |company|
    %li= company.name
  %form{:action => url.action({:action => 'Create'}), :method => 'post'}
   %fieldset
    %legend Create new company
    %label{:for => 'companyName'} Name:
    =html.text_box('companyName')
    %input{:type => 'submit', :value => 'Create company'}

Do ASP.NET MVC lze přidat jeho port do dotnetu: NHaml. Pro logiku pohledu lze použít jazyky C#, IronRuby a Boo.

Obecným šablonovacím jazykem je Velocity, které si našlo cestu například do MonoRailu v podobě NVelocity. Samozřejmě je ho možné používat i v ASP.NET MVC.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Test view page</title>
</head>
<body>
 <h1>Test view page</h1>

 <ul>
#foreach($company in $model.Companies)
  <li>$company.Name</li>
#end
 </ul>

 <form action="$url.Action('create')" method="POST">
  <fieldset>
   <legend>Create new company</legend>
   <label for="companyName">Name:</label>
   $html.TextBox('companyName')
   <input type="submit" value="Create company" />
  </fieldset>
 </form>
</body>
</html>

Na půdě MonoRailu vznikl i další šablonovací systém postavený nad Boo s poetickým názvem Brail. V šablonách se může používat i rozšířená syntaxe Boo, která není závislá na odsazování a používá end literály pro definici bloků.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Test view page</title>
</head>
<body>
 <h1>Test view page</h1>

 <ul>
  <?brail for company in model.Companies: ?>
  <li>${company.Name}</li>
  <?brail end ?>
 </ul>

 <?brail using Html.BeginForm('create', 'company', FormMethod.Post): ?>
  <fieldset>
   <legend>Create new company</legend>
   <label for="companyName">Name:</label>
   ${Html.TextBox('companyName')}
   <input type="submit" value="Create company" />
  </fieldset>
 <?brail end ?>
</body>
</html>

Samozřejmě můžete místo <?brail ?> použít zkrácený zápis <% %>, to už je jen na vás, jestli se vám víc líbí PHP nebo ASP styl…

A pomalu se blížíme k poslednímu zajímavému šablonovacímu systému. A tím je Spark. Spark si klade za cíl, být co nejblíže kodérovi a jeho syntaxe je založená primárně na XHTML. Pro logiku pohledu využíváte rozšířených značek a atributů, které jsou překládány do vámi zvoleného jazyka. Zvolit si můžete tradičně mezi C#, IronRuby a IronPython.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Test view page</title>
</head>
<body>
 <h1>Test view page</h1>

 <ul>
  <li each="company in model.Companies">${company.name}</li>
 </ul>

 <form action="${url.action('create')}" method="POST">
  <fieldset>
   <legend>Create new company</legend>
   <label for="companyName">Name:</label>
   ${html.text_box('companyName')}
   <input type="submit" value="Create company" />
  </fieldset>
 </form>
</body>
</html>

Závěr

Když se podíváte na výše uvedené ukázky, zjistíte, že mají mnohé společné. Na vás je si vybrat. Každý z šablonovacích systémů má svá specifika a například Sparku bych se chtěl podrobněji věnovat v některém z následujících spo­tů.

Pokud se rozhodnete některý z view enginů použít, zkuste to přes projekt MVC Contrib.

Díky možnostem otevřené architektury ASP.NET MVC a možnosti zvolit si k práci jazyk, který vám nejvíce vyhovuje, můžete docílit nejen úspěchu u žen, ale i dle vašich preferencí! No řekněte, kdo z vás to má?

V ukázkách NHamlu a Sparku jsem zvolil integraci s jazykem IronRuby.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.