Na obsah stránky

Serverové ovládací prvky v ASP.NET MVC

Aleš Roubíček | | # permalink

Docela často se vyskytující fámou je, že v ASP.NET MVC nelze používat serverové ovládací prvky (Server Controls). Pravda to je jen z části, nelze používat jen ty prvky, které pro svoji funkčnost vyžadují ViewState. Pojďme se podívat na ty, které fungují i v ASP.NET MVC a můžou nám poskytnout nějakou zajímavou funkcionalitu a zpřehlednit tak naše View.

MasterPage a Placeholdery

Snad první komponenty, které použijete, jsou asp:ContentPlaceHolder a asp:Content. Narazíte na ně při definování globální šablony (Master Page) a jednotlivých pohledů (View). Většinou je použijete automaticky a ani si neuvědomíte, že jde o serverové komponenty. A to je dobře. Rozhodně je lepší používat master page než server side include nebo do všech stránek vkládat view user controly se sdílenými částmi šablony.

LoginView a spol.

Další rozhodně doporučitelnou komponentou je asp:LoginView. Ta slouší k rozdílnému zobrazování obsahu pro nepřihlášené/přih­lášené uživatele a také pro jednotlivé uživatelské role. Předpokladem je, že využíváte ASP.NET Membership nebo nějakou vlastní implementaci, která nastavuje do kontextu správné IPrincipal. Pak můžete v kódu použít třeba toto:

<asp:LoginView ID="LoginView1" runat="server">
 <AnonymousTemplate>
  Nepřihlášený | <%= Html.ActionLink("Přihlásit se", "Login", "Account") %>
 </AnonymousTemplate>
 <LoggedInTemplate>
  <asp:LoginName runat="server" />| <%= Html.ActionLink("Odhlásit se", "Logout", "Account") %>
 </LoggedInTemplate>
</asp:LoginView>

Tím docílíte zobrazení odkazu pro přihlášení nepřihlášenému uživateli a odkazu pro odhlášení uživateli přihlášenému. Jak vidíte, je možné používat i asp:LoginName pro výpis jména aktuálně přihlášeného uživatele.

Localize pro lokalizaci

Pokud děláte na webové aplikaci, která má být lokalizovaná do více jazyků, jistě se vám bude hodit asp:Localize, které slouží k snadnému definování míst, která mají být nahrazována texty z resource souboru. Nebudu teď řešit jak rozhodnout jaký jazyk zvolit, můžete ho mít natvrdo nastavený ve web.config souboru pro jednotlivé deployované domény, nebo získat nějaký parametr z routy, nebo nechat zjišťovat jazyk podle uživatelova nastavení prohlížeče. Pokud budete mít zájem o problematiku lokalizace, můžu jí věnovat některý další spot. :)

<asp:Localize runat="server" meta:resourcekey="SomeResource1" />

Lokalizaci pak provedeme v patřičném resx souboru následovně:

<data name="SomeResource1.Text" xml:space="preserve">
 <value>Some text</value>
</data>

SiteMapPath pro drobečkovou navigaci

Další serverovou komponentou, kterou můžete ve svých šablonách pohledů využít je asp:SiteMapPath, které slouží ke generování drobečkové navigace podle struktury definované v souboru Web.sitemap.

<asp:SiteMapPath runat="server">
 <PathSeparatorTemplate> &amp;gt; </PathSeparatorTemplate>
</asp:SiteMapPath>

Xml pro transformaci

Jedním z posledních ze standardně dodávaných serverových komponent, které ještě v MVC fungují je asp:Xml, které slouží ke vkládání XML dat a jejich transformaci pomocí XSLT.

<asp:Xml runat="server" DocumentSource="/content/contact.xml" TransformSource="/content/contact.xslt"/>

ViewType pro silný typ modelu v pohledu

RC verze MVC frameworku přinesla vlastní serverovou komponentu, která určuje silný typ pro vlastnost Model vašeho pohledu. Je to alternativa k dědění z generické ViewPage.

<mvc:ViewType runat="server" TypeName="ViewPage&amp;lt;MyProject.Model.Customer&amp;gt;" />

A dál?

Dál můžete používat komponenty třetích stran, nebo vlastní, které nevyžadují ViewState. Pokud máte jako předka vašich stránek System.Web.Mvc.ViewPage nemáte v šablonách dostupný data binging. I na to je třeba dávat pozor. Do budoucna by mělo dojít k tomu, že helpery, které jsou součástí MVC frameworku, se dočkají i zapouzdření do komponent. Ale k tomu dojde až po vydání verze 1.0. Již dnes však můžete najít jejich předběžnou implementaci v tzv. ASP.NET MVC Futures, které si můžete stáhnout na CodePlexu. Najdete mezi nimi tyto komponenty:

 • ActionLink,
 • DropDownList,
 • TextBox,
 • Password,
 • Label,
 • Hidden a
 • Repeater

Jejich předkem je MvcControl, který zpřístupňuje ViewContext a ViewData. Repeater si třeba zajišťuje DataBinding sám, takže není třeba ho explicitně volat ze stránky. Nevýhoudou však je, že je třeba Evalovat data, protože Repeater není silně typový. Mám takový pocit, že můj generický repeater by měl v MVC fungovat bez problémů. Ještě jsem to nezkoušel, ale nevidím důvod, proč by neměl. Asi provedu revizi a připravím vylepšenou variantu pro MVC.

A to je pro dnešek vše.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.