Na obsah stránky

Pryč se stromečky! Nyní interaktivně.

Aleš Roubíček | | # permalink

Včera jsme si předvedli jak pomocí několika základních refaktoringů snížit cyklomatickou komplexitu, zpřehlednit tak kód a snížit riziko výskytu chyb. Dnes se posuneme ještě o kousek dál a zbavíme se nadbytečného imperativního kódu.

LINQuj, LINQuj

Když jsem dorefaktoroval metodu IterateMatchingPathGroups do poslední verze s guardy, hned jsem viděl, že tohle je jasný LINQoký dotaz přepsaný imperativně. Původně jsem ho chtěl přidat do včerejšího článku, ale pak jsem zjistil, že nejde úplně o triviální dotaz a že to nechám na pozorném čtenáři na rozvinutí v komentářích.

Netrvalo dlouho a na twitteru mi psal Tomáš Petříček, že by tato metoda šla přepsat pomocí LINQu. Inu, funkcionální srdcař se nezapře. :) Tak mi to nedalo a píšu tenhle druhej díl.

Interaktivní extenze na scénu!

Jak už jsem psal, nejde o úplně triviální LINQ dotaz, protože tu potřebujeme mapovat dvě kolekce na sebe. Ve čtvrté verzi .net frameworku byl přidán kombinátor Zip, který dělá přesně to, co potřebujeme. (Pokud používáte .net 3.5, najdete tento v knihovně System.Interactive v rámci Rx.net.) Tady je výsledný kód, který si popíšeme dále:

static void IterateMatchingGroups(Regex regex, Match match, RouteData data) {
 GroupCollection groups = match.Groups;
 string[] groupNames = regex.GetGroupNames();

 groups.Cast<Group>().
  Zip(groupNames, (group, name) => new {
   Pair = new KeyValuePair<string, string>(name, group.Value),
   IsMatch = group.Success,
  }).
  Where(x => x.IsMatch).
  Select(x => x.Pair).
  Where(IsNamedKey).
  Where(IsNotEmptyValue).
  Do(SetRouteData(data));
}

static bool IsNamedKey(KeyValuePair<string, string> pair) {
 return !(string.IsNullOrEmpty(pair.Key) || char.IsNumber(pair.Key, 0));
}

static bool IsNotEmptyValue(KeyValuePair<string, string> pair) {
 return !string.IsNullOrEmpty(pair.Value);
}

static Action<KeyValuePair<string, string>> SetRouteData(RouteData data) {
 return pair => data.Values[pair.Key] = pair.Value;
}

Nejprve si připravíme vstupní kolekce skupin a jejich názvů. Protože GroupCollection implementuje pouze negenerické IEnumerable použijeme extenzi Cast<TResult>, která vytvoří generickou kolekci, nad kterou už se dají použít LINQ kombinátory. Dále obě kolekce sezipujeme a vytvoříme si pomocný anonymní objekt, který drží pár klíč-hodnota a informaci, zda byl úspěšný match.

Odfiltrujeme si neúspěšné matche a dál už potřebujeme jen pár klíč-hodnota, tak si ho vyselectujeme. Odfiltrujeme páry, které nemají klíč nebo je klíčem číslo, a pak ještě ty, které nemají hodnotu. Tím jsme sémanticky nahradili guard podmínky z cyklu předchozí verze. A dostali jsme se k tomu, co vlastně chceme udělat, tj. přidat nalezené hodnoty do kolekce routovacích dat. K tomu slouží kombinátor Do z interaktivních extenzí.

Pokud zrovna nechcete používat skvělou knihovnu Rx.net, můžete kombinátor Do nahradit zápisem ToList().ForEach nebo AsParallel().ForAllTPL.

A to je pro dnešek vše. Nějaká dotazy, výtky a tak? :)

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.