Na obsah stránky

Manifest Nejen Objektově Orientovaného Vývoje

Aleš Roubíček | | # permalink

Narazil jsem na velmi zajímavý manifest Nejen objektově orientovaného vývoje a myslím, že by neměl ujít pozornosti ani tady v československu.

Překlad Manifestu

Objevujeme lepší způsoby vývoje software tím,
že jej tvoříme a pomáháme při jeho tvorbě ostatním.
Při této práci jsme dospěli k těmto hodnotám:

  • Funkce a typy před třídami
  • Čistota před mutacemi
  • Kompozice před dědičností
  • Funkce vyššího řádu před method dispatch
  • Option před null

Tak jest, přestože je v bodech napravo hodnota (kromě null), bodů nalevo si ceníme více.

Principy

Ctíme následující principy:

  • Učení se vícero paradigmat nám umožňuje lepší řešení problémů.
  • Používáme nejvhodnější paradigmata pro daný problém, nejen ta, která aktuálně ovládáme.
  • Upřednostňujeme přemýšlení nad nejlepším řešením problému před slepým následováním best practice, směrnic, vzorů a frameworků.
  • Upřednostňujeme reprezentaci invariant na úrovni typů před reprezentací na úrovni hodnot.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.