Na obsah stránky

Jak rozběhat Bower ve Visual Studiu

Aleš Roubíček | | # permalink

Takový malý tutoriálek pro command line junkies, jak si rozběhat bower ve Visual Studiu.

Nainstalujte si Chockolatey:

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command "iex ((new-object net.webclient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET PATH=%PATH%;%systemdrive%\chocolatey\bin

(Win+R, Ctrl+V, Enter)

Nainstalujte si Node:

cinst nodejs.install

Vytvořte si profil pro nuget konzoli %UserProfile%\Documents\WindowsPowerShell\NuGet_profile.ps1 a do něj přidejte:

Set-Alias npm "C:\Program Files\nodejs\npm.cmd"
Set-Alias bower "~\AppData\Roaming\npm\bower.cmd"

Spusťte si Visual Studio, otevřete Package Management Consoli a napište:

npm install -g bower

A jedem. :)

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.