Na obsah stránky

Sémantické šablonování

Aleš Roubíček | | # permalink

Tvorba šablon pro dynamicky měnící se markup stále není dořešeným problémem. Každou chvíli se může stát, že neodborným zásahem dojde k rozbití výstupního kódu. Každý to určitě zažil a kdo říká, že ne, děje se mu to i dnes.

Když se ohlédneme zpátky, jak se dostávala data z aktivních scriptů do HTML, vidíme Perlové CGI scripty, které spojovaly řetězce a pomocí regulárních výrazů nahrazovaly podřetězce.

#!/usr/bin/perl

print "Content-type:text/html\r\n\r\n";
print '<html>';
print '<head>';
print '<title>Hello Word - First CGI Program</title>';
print '</head>';
print '<body>';
print '<h2>Hello Word! This is my first CGI program</h2>';
print '</body>';
print '</html>';

1;

Perl má jistě spoustu silných nástrojů na práci s řetězci, ale čas ukázal, že takový přístup není dlouhodobě udržitelný a udržovatelný. A tak přišla na řadu nová generace šablonovacích nástrojů jako PHP/ASP, kde HTML nebylo pouhým řetězcem v kódu, ale kusy kódy se vkládaly přímo do HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<%
response.write("My first ASP script!")
%>
</body>
</html>
<?php if ($items): ?>
  <?php $counter = 1 ?>
  <ul>
  <?php foreach ($items as $item): ?>
    <li id="item-<?php echo $counter++ ?>"><?php
    echo htmlSpecialChars(mb_convert_case($item, MB_CASE_TITLE)) ?>
    </li>
  <?php endforeach ?>
  </ul>
<?php endif?>

Míchání logiky s markupem se nakonec taky neosvědčilo. Programátoři s tím sice dokázali dělat kouzla a dokonce na tom dokázalo pracovat i více než jeden člověk, ale stále to nebylo ono. Často docházelo k tomu, že velké kusy logiky byly promíchány s ještě většími kusy markupu. Velkým problémem také byla nutnost encodovat data zapisovaná do HTML, aby se předešlo spoustě bezpečnostních rizik. To se často nedařilo a byly to žně nejen XSS útoků. Tak přišly na řadu komponentové frameworky jako Coldfusion/ASP.NET, které měly eliminovat imperativní kód z šablon a zanést bezpečnost by default.

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
  DataKeyNames="ProductID" DataSourceID="ObjectDataSource1"
  EnableViewState="False">
  <Columns>
    <asp:BoundField DataField="ProductName"
     HeaderText="Product" SortExpression="ProductName" />
    <asp:BoundField DataField="CategoryName"
     HeaderText="Category" ReadOnly="True"
     SortExpression="CategoryName" />
    <asp:BoundField DataField="SupplierName"
     HeaderText="Supplier" ReadOnly="True"
     SortExpression="SupplierName" />
    <asp:BoundField DataField="UnitPrice"
     DataFormatString="{0:c}" HeaderText="Price"
      HtmlEncode="False" SortExpression="UnitPrice">
      <ItemStyle HorizontalAlign="Right" />
    </asp:BoundField>
    <asp:CheckBoxField DataField="Discontinued"
     HeaderText="Discontinued" SortExpression="Discontinued">
      <ItemStyle HorizontalAlign="Center" />
    </asp:CheckBoxField>
  </Columns>
</asp:GridView>

To vedlo k tvorbě supergeniálních a předražených komponent, které fungovaly jen v IE6 a nikde jinde. A kód který to generovalo, by nikdo z vás ladit opravdu nechtěl. Pamětníci možná pamatují, že se podobnou cestou se snažilo vydat i Nette:

<?nette class="MyPage3"?>
<html>
<head>
 <title>Blog</title>
</head>

<body>
 <h1>The best blog</h1>
 <div>
  <com:DataGrid.pager name="mygrid" id="horni" />

  <hr />

  <com:DataGrid.items name="mygrid">
    ...
    ...
  </com:DataGrid.items>

  <h3>Dále pokračujte:</h3>

  <com:DataGrid.pager name="mygrid" />
 </div>
</body>
</html>

Následovala vlna MVC frameworků a návrat k míchání kódu do markupu. Tentokrát však v přívětivějším obalu. Vznikla spousta šablonovacích jazyků. Jistě znáte třeba Latte, Mustache, Liquid, Razor a mnoho dalších.

<ul n:if="$items">
{foreach $items as $item}
  <li id="item-{$iterator->counter}">{$item|capitalize}</li>
{/foreach}
</ul>

Konvence je, že v šablonách je minimum programového kódu, který je celkem bezpečný, protože už v základu encoduje výstupy, Latte dokonce i kontextově! Ale stále jsou takové šablony náchylné k rozbíjení, protože nejde o čisté HTML, ale mix jiným jazykem, který musí kodér ovládat.

Schválně jsem úplně vynechal oblíbené hrátky s XSLT. Čest těm, kteří musí do dneška takový kód udržovat. Míchání několika dialektů XML s HTML a dalšími speciálními jazyky jako XPath vyžaduje už pořádný skill a hledat a ladit v tom chyby, mno. Asi tak.

Geneze šablonování na klientu (tj. v JavaScriptu) je celkem, ze záhadného důvodu, podobná té na serveru, jen o několik let zpožděná. Ale vlny doprovází podobný jásot a nenaplněná očekávání jako na serverech. Imperativní kód se stále míchá s markupem a přináší to problémy.

Trocha nostalgie

Když jsme se Steidou vymýšleli, jak udělat šablony snadno spravovatelné přímo kodéry bez nutnosti je učit nějaký nový speciální šablonovací jazyk, nebo jakýkoliv existující, došli jsme k tomu, že jim dáme obrovskou volnost, ať si v kódu dělají, co potřebují, krom pár míst, kam budeme nalejvat obsah. Tato místa byla označena standardním data-* atributem. Šablony tak může tvořit kdokoliv, kdo umí jen HTML. Systém takové šablony zpracovával pomocí SGML readeru a dokázal se ve struktuře stránky orientovat a čistý markup obohacovat o prvky šablonovacího jazyku, aby s tím dokázal pracovat serverový kód. Viz výše. No, fungovalo to…

Pak jsme potkal Clojure

Clojure je zajímavý jazyk, který je navržen tak, aby jsme si vytvářeli vlastní mini jazyky specifické pro řešení našeho problému. A spousta programátorů to bere jako výzvu napsat si interní DSL na všechno od SQL po HTML. To není nic nového, to Rubisti jistě moc dobře znají (HAML a spol). Jenže v Clojure je i silný názor, že je lepší používat silné externí DSL, kde jen to je možné.

Když se podíváme třeba na SQL, je nějaká interní DSL (potažmo ORM), která by byla mocnější než SQL samotný? Těžko.

Je nějaký lepší jazyk na popis HTML šablon, než HTML samotné? Neznám takový. A protože jsem odkojený HTML/CSS kodéřinou ještě z dob, kdy CSS byla heretická technologie a vše se dělalo v rámcích a tabulkách, rád využiji svůj 16 let posilovaný skillset. A pokud trochu znáte moji práci, víte, že jsem se vždy snažil, aby moje HTML kódy byly sémanticky obohacené a data se dala snadno strojově zpracovávat.

Když tedy skloubíme sémantický kód (mikroformáty jsem nahradil HTML Microdata), externí DSL a striktní oddělení kódu od markupu, dojdeme k celkem robustnímu řešení, které se mi za rok používání na několika projektech osvědčilo.

Jak to vypadá?

Nebudeme chodit moc daleko a podíváme se pod pokličku tohoto blogu. Šablony jsou čisté HTML se sémantickou informací vyjádřenou pomocí microdat a schema.org:

<article role="article" itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting">
  <header>
    <h1 itemprop="name"></h1>
    <p class="info">
      <time pubdate itemprop="datePublished" datetime=""></time> |
      <strong itemprop="articleSection"></strong></p>
  </header>
  <div itemprop="articleBody"></div>
  <footer itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    Autor: <strong itemprop="name"></strong> <span class="noprint"> |
    <a class="comment" href="#novy-komentar" onclick="ga('send','event','button','click','new-comment')">Přidej komentář</a> |
    <a rel="bookmark" href="#" itemprop="url" title="Permalink">#</a> </span>
  </footer>
</article>

Šablony jsou pak načteny jako virtuální DOM a upravovány na místech vybraných pomocí CSS selektorů:

(defsnippet article "weblog/blogpost.html" [:article]
 [{:keys [title author category html published] :as article}]
 (microdata "BlogPosting" "name") (html/content title)
 (microdata "BlogPosting" "datePublished") (html/do->
                       (html/content (long-date published))
                       (html/set-attr :datetime (utc-date published)))
 (microdata "BlogPosting" "articleSection") (html/content category)
 (microdata "BlogPosting" "articleBody") (html/html-content html)
 (microdata "BlogPosting" "Person" "name") (html/content author)
 (microdata "BlogPosting" "url") (html/set-attr :href (rel-link article)))

“Kde jsou ty CSS selektory,” říkáte si? Schované do funkce microdata. Ale popořadě, jak to celé funguje? Vytvořím si snippet pro článek, který se načte z HTML souboru weblog/blogpost.html a vybere se element article, který je v předchozí ukázce. Dalším parametrem jsou data která dostanu, tedy samotný článek, a pomocí destrukturalizace si vyberu ty atributy, které mě zajímají. Dále následuje sada selektorů a transformací. Selektor microdata vznikl následnou kompozicí selektorů itemprop a itemtype:

(defn- itemprop [name] (html/attr= :itemprop name))
(defn- itemtype [name] (html/attr= :itemtype (str "http://schema.org/" name)))
(defn- microdata
 ([type prop] [(itemtype type) (itemprop prop)])
 ([type subtype prop] [(itemtype type) (itemtype subtype) (itemprop prop)]))

Zápis (html/attr= :itemprop name) je jinak zapsaný CSS selektor [itemprop = name]. Tohle je bohužel pořád ještě interní DSL pro CSS selektory enlive, ale autor pomalu pracuje na nástupci enliven, který již používá zápis z CSS. Enliven by měl navíc podporovat šablonování i na klientu (v ClojureScriptu), ale projekt zatím navenek spí. Mezi tím je možné pro klientské šablonování používat kioo. Tolik k technickým detailům.

Proč to všechno?

Máme tu další způsob jak do HTML dostat programově data. V čem je lepší než ostatní?

 1. Striktně oddělené HTML od logiky, která do něj sype data.
 2. Sémantické HTML umožňuje snadné strojové čtení.
 3. HTML jako datová struktura, ne kusy textových řetězců.
 4. Dobře strukturovaný kód se dá nejen snadno plnit daty, ale i stylovat.
 5. Díky selektorům přes sémantickou strukturu můžu snadno upravovat HTML aniž bych potřeboval myslet na to, abych nerozbil logiku vkládající data. Elementy můžu libovolně přehazovat, obalovat dalšími elementy a vše stále funguje jak má.
 6. Tento přístup umožňuje mít jednostránkový přehled všech funkčních prvků website a ty znovupoužít pomocí sady snippetů jak na straně serveru, tak na klientu. Opravdové komponenty, které se snadno udržují.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.