Na obsah stránky

Bezpečnější Traefik

Aleš Roubíček | | # permalink

V našich Docker Swarm clusterech používáme pro řízení provozu reverzní proxy Traefik. Traefik se stará o autodiscovery služeb v clusteru, jejich routování a terminaci TLS (vč. generování certifikátů pomocí Let's Encrypt).

Ve výchozím nastavení je však TLS v režimu široké kompatibility. To znamená, že jsou povoleny starší (a nebezpečnější) verze protokolu a také sady šifer, které už dnešním požadavkům nedostačují. Musíme tedy sáhnout po ruční konfiguraci, abychom dosáhli lepšího výsledku.

TLS v1.2 a silnější šifry

Pro konfiguraci Traefiku používáme CLI argumenty v docker-compose.yml, základní nastavení TLS endpointu vypadá takto:

"--entrypoints=Name:https Address::443 TLS Compress:true"

Pro omezení starších verzí přidáme konfiguraci minimální verze:

TLS.MinVersion:VersionTLS12

A pro silnější šifry podle Mozilla Modern:

TLS.CipherSuites:TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305,TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

Výsledná konfigurace pak vypadá takto:

"--entrypoints=Name:https Address::443 TLS TLS.MinVersion:VersionTLS12 TLS.CipherSuites:TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305,TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 Compress:true"

Poznámka: TLS v1.3 není v Traefik 1.x podporovaná. Připravovaná verze 2.x již podporu pro TLS v1.3 obsahuje.

HTTP Strict Transport Security

Silnější šifry a modernější protokol s lepšími hashovacími funkcemi jsou super, ale ne tak moc, když vám je někdo po cestě odstraní. Je dobré dát světu vědět, že fakt chcete komunikovat po TLS. A k tomu slouží HTTP hlavička Strict-Transport-Security. V Traefiku nejde zapnout globálně, ale musí se nastavit na každém endpointu zvlášť. My to opět, kvůli autodiscovery, děláme pomocí deploy\labels sekce v docker-compose.yml:

traefik.frontend.headers.forceSTSHeader: 'true'
traefik.frontend.headers.STSSeconds: 315360000
traefik.frontend.headers.STSIncludeSubdomains: 'true'
traefik.frontend.headers.STSPreload: 'true'

Více informací o HSTS najdete v přednášce Michala Špačka.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.