Na obsah stránky

Kontinuální testování webů pomocí Lighthouse a CircleCI

Aleš Roubíček | | # permalink

Lighthouse je skvělý nástroj na automatizované auditování webových stránek a aplikací, který najdete v DevTools každého Chrome na záložce Audits. Taky běží online na web.dev nebo se dá nainstalovat jako npm balíček. Na třetí možnost se podíváme dnes a integrujeme si ho do naší Continuous Deployment pipeline.

Příkladem budiž tento web, který je čistě statický, generovaný v době integrace. K buildům používám CircleCI. Chci přidat krok, který mi spustí Lighthouse audity a potom otestuje výsledky, zda odpovídají nastaveným kritériím. Pokud ne, testy selžou a nedovolí se deploy do produkce.

Webový server

Protože jde o vygenerovanou statickou website, budeme nejprve potřebovat webový server, který umí servřit HTTP/2 a komprimovat pomocí gzipu, protože to tak mám i na produkci. Poměrně slušným je balíček local-web-server:

yarn add --dev local-web-server

Vytvoříme si v package.json script, který nám spustí server ve vybrané složce, kde je výstup generátoru statické website:

"serve": "ws --compress --http2 -d ./dist",

Auditování

Dále si nainstalujeme samotný Lighthouse:

yarn add --dev lighthouse

A opět si připravíme script, který spustí Lighthouse v Headless módu proti webovému serveru definovanému v předchozím kroce. Výsledkem bude report jak ve formátu JSON (pro další strojové zpracování), tak ve formátu HTML (pro lidské pozorování výsledků):

"test:lighthouse": "lighthouse https://localhost:8000/ --config-path .lighthouse.json --output json --output html --output-path ./results/lh.html --chrome-flags=\"--headless\""

Dále budeme potřebovat konfigurační soubor .lighthouse.json, kde výjdeme z výchozího nastavení, ale vypneme kategorii testů pro PWA, protože jde o website nikoliv o aplikaci:

{
 "extends": "lighthouse:default",
 "settings": {
  "onlyCategories": ["performance", "accessibility", "best-practices", "seo"]
 }
}

Možností konfigurace je spousta, ale nám teď bude stačit toto. Nyní se můžeme pustit do testování výsledků.

Testování

Pro spouštění testů použijeme test runner AVA a výsledek testů budeme chtít pro další použití ve formátu xunit.xml:

yarn add --dev ava tap-xunit

Opět si vytvoříme script pro snadné spouštění:

"test:ava": "ava --tap | tap-xunit > ./results/ava.xml",

A nyní si napíšeme testy. Vytvoříme soubor tests/lighthouse-results.js s následujícím kó­dem:

import test from "ava";
import results from "../results/lh.report.json";

const assertThreshold = ({ score }, threshold) => t =>
 t.true(
  score >= threshold,
  `Score should be at least ${100 * threshold}%. Actual: ${100 * score}%`
 );

test(
 "Lighthouse Accessibility",
 assertThreshold(results.categories.accessibility, 0.9)
);

test(
 "Lighthouse Best practices",
 assertThreshold(results.categories["best-practices"], 0.9)
);

test(
 "Lighthouse Performance",
 assertThreshold(results.categories.performance, 0.9)
);

test("Lighthouse SEO", assertThreshold(results.categories.seo, 0.9));

Nejprve si naimportujeme testovací funkci z balíčku ava a výsledky z Lighthouse testů ve formátu JSON. Potom si vytvoříme testovací helper funkci na ověření, že je výsledné skóre vyšší nebo rovno nastavené laťce. Pak už si definujeme testy na jednotlivé kategorie s laťkou nastavenou dostatečně vysoko.

Nyní máme připraveno vše, co budeme potřebovat ke spuštění na integračním serveru.

CircleCI

Otevřeme si .circleci/config.yml a vytvoříme nový job:

test:
 docker:
  - image: circleci/node:12-browsers
 steps:
  - checkout
  - attach_workspace:
    at: .
  - run:
    name: Install self-signed cert for localhost
    command: |
     sudo apt-get install libnss3-tools
     mkdir -p $HOME/.pki/nssdb
     certutil -d $HOME/.pki/nssdb -N --empty-password
     certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t TC -n lws-cert -i ./node_modules/lws/ssl/lws-cert.pem
  - run:
    name: Serve site content
    command: yarn serve
    background: true
  - run:
    name: Test site with Lighthouse
    command: |
     mkdir results
     yarn test:lighthouse
     yarn test:ava
  - store_artifacts:
    path: ./results
  - store_test_results:
    path: ./results

Jako základ použijeme image s Node.js 12 a předinstalovanými browsery. Připojíme workspace, ve kterém máme připravenou distribuci statické website. Dále nainstalujeme self-signed certifikát, aby nám Chrome neřval něco o bezpečnosti. Potom spustíme připravený webový server jako background task, vytvoříme složku pro výsledky a spustíme testy. Výsledky pak persistujeme jako artefakty buildu a také publikujeme výsledky testů do CircleCI. Tím se dostanou výsledky testů do UI a stejně tak si tam můžete rozkliknout HTML report pro bližší zkoumání.

Poslední věc, kterou musíme udělat je zaregistrovat nový job do workflow:

- test:
  requires:
   - postprocess
- s3_deploy:
  context: aws
  requires:
   - provision
   - test
  filters:
   branches:
    only: master

Původně s3_deploy závisel na jobu postprocess, nově jsme mezi tyto joby vložili job test, který nám dělá pomyslnou bránu pro nekvalitní změny. Možností, co všechno testovat je spousta, ale tohle je dobrý začátek, od kterého se dá dále odpíchnout.

Nechť slouží!

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.