Na obsah stránky

Jednoduše a rychle: pagefind

Aleš Roubíček | | # permalink

Hledání je jednou z navigačních cest, která bývá na webech opomíjená. Ono totiž udělat na webu kvalitní hledání není jen tak.

To musíte rozběhat ElasticSearch cluster, ideálně v Kubernetes, a nastavit procesy, aby se vám indexovaly věci co potřebujete. Nebo místo vlastních clusterů použijete SaaS řešení, jako je Algolia. Pořád ale potřebujete mít ty procesy, co vám tam nalejou data k indexování.

Co ale dělat, když máte statickou website, hostovanou někde v CDN?

Pagefind

Pagefind je nástroj, který umí indexovat obsah staticky vygenerovaných websites a to velmi rychle. Celý můj blog je zaindexovaný během necelé sekundy. Stačily k tomu dva řádky v terminálu:

yarn add -D pagefind
yarn pagefind --site ./dist

Výstupem je složka ./dist/pagefind, která se přidala do statické website a můžete ji nasadit do CDN. Součástí výstupu je i JavaScript, který vložíte do stránky a on vám vytvoří základní UI pro hledání a zobrazování výsledků.

Uživatelské rozhranní

Já jsem hledání vložil do elementu <dialog>, který se modálně otevře po kliknutí na lupičku v hlavičce webu.

<dialog id="searchDialog">
 <script src="/pagefind/pagefind-ui.js"></script>
 <div id="search"></div>
 <script>
  new PagefindUI({
   element: "#search",
   showImages: false,
   translations: {
    "placeholder": "Hledat na blogu",
    "clear_search": "Vymazat",
    "load_more": "Načíst více výsledků",
    "search_label": "Hledat na tomto blogu",
    "filters_label": "Filtry",
    "zero_results": "Na výraz [SEARCH_TERM] jsem nic nenašlo",
    "many_results": "Výraz [SEARCH_TERM] má [COUNT] výsledků",
    "one_result": "Výraz [SEARCH_TERM] má [COUNT] výsledek",
    "alt_search": "Výraz [SEARCH_TERM] nemá žádné výsledky. Zobraziji výsledky pro výraz [DIFFERENT_TERM]",
    "search_suggestion": "Výraz [SEARCH_TERM] nemá žádné výsledky. Zkuste hledat:",
    "searching": "Vyhledávám [SEARCH_TERM]..."
   }
  });
 </script>
</dialog>

Zakázal jsem zobrazování náhledových obrázků – mnou generované, nejsou v daném kontextu užitečné – a přidal jsem překlady textů v UI.

UI si můžete přizpůsobit dle svých představ pomocí CSS Custom Properties, nebo můžete požít svoje CSS-fu a dělat zásahy větší. Vygenerovaný kód má dostatek sémanticky/struk­turálně popisných tříd, které se drží konvence BEM.

Můj stylopis obsahuje tyto definice:

:root {
 /* základní defince jsem pro přehlednost vynechal */

 --pagefind-ui-scale: 1;
 --pagefind-ui-primary: var(--primary-color);
 --pagefind-ui-text: var(--content-color);
 --pagefind-ui-background: var(--content-background);
 --pagefind-ui-border: var(--border-color);
 --pagefind-ui-border-width: var(--border-width);
 --pagefind-ui-border-radius: 8px;
 --pagefind-ui-font: var(--content-font);
}

#search .pagefind-ui__result-title {
 font: var(--heading-font);
 letter-spacing: -1px;
}

Z větší části jsem použil už definované vlastnosti k přepsání těch pro pagefind-ui a vnutil styl nadpisů i titulkům výsledků.

Stylopis <link rel="stylesheet" href="/pagefind/pagefind-ui.css"> jsem do HTML přidal před ten můj, aby správně fungovala kaskáda.

Pokud by vám předvygenerované UI nevyhovovalo, můžete využít jen základní API a nad mín si ho postavit dle vlastních představ. Dokonce se objevil i Pull Request, kde se připravují Web Componenty.

Ladění indexu

Takže se nám výsledky hezky zobrazují, ale v mém případě se u všech výsledků zobrazoval nadpis rarouš.weblog a náhledový text obsahoval neužitečný šum.

Naštěstí pagefind umožňuje přidávat do stránky hinty pomocí data-pagefind-* atributů.

K elementu <article> jsem přidal attribut data-pagefind-body, který označuje obsah, co se má indexovat.

Dále jsem k <h1> článku přidal atribut data-pagefind-meta="title", který změní v indexu titulek na název článku.

Pak jsem dal ignorovat .info a <footer> článku pomocí data-pagefind-ignore, kde jsou metadata. Metadata obsahují třeba autora nebo tagy a ty jsem naopak označil jako filtery data-pagefind-filter="tag" a data-pagefind-filter="author".

Dokumentace se čte dobře a je v ní vše, co člověk potřebuje.

Jak to, že to běží bez serveru?

Přestože celé hledání běží čístě v browseru, tak je to hodně rychlé. Důvodem je, že hlavní část řešení je napsaná v Rustu a běží to díky WASM v samostatném workeru.

Závěrem

Mám rád jednoduchá řešení, která efektivně řeší konkrétní problém. Díky pagefind jsem měl během hodiny nasazené použitelné hledání na svém blogu bez nutnosti cokoliv řešit na serveru, který nemám.

PS. UI hledání ještě nemám dodělané, ještě musím odladit přístupnost a použitelnost na mobilu.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.

Reakce v síti

Líbilo se

 • Načítají se data…

Přeposláno dál

 • Načítají se data…

Komentáře

Okomentováno